Splošni pogoji poslovanja podjetja 300dpi d.o.o.

Spletna stran 300dpi.com je najbolj prijazna spletna tiskarna. S svojimi strankami imamo vedno željo po enostavnem, prijetnem in dolgoročnem sodelovanju, zato skušamo prepoznati vaše želje in jih uresničiti glede na zmožnosti tehnologij. Z vsakim sodelovanjem presegamo splošne pogoje in gremo resnično nasproti prijaznemu sodelovanju z vami in konstruktivnemu reševanju morebitnih zapletov. Splošni pogoji so le okvir razumevanja področja tiskarstva in minimalnih zahtev, da lahko za vas izdelamo kakovostne tiskovine. Vi pa lahko preverite, kakšne so naše obveznosti. Da dosežemo resnično dolgoročno prijetno sodelovanje z vami, je potrebno še več dobre volje, spoštovanja, razumevanja in uživanja v izdelavi vaših tiskovin in tega se veselimo vsak dan.

Spletna stran in domena 300dpi.com (v nadaljevanju portal 300dpi) je v lasti in v upravljanju podjetja 300 DPI d.o.o., Šmarska cesta 34, 8290 Sevnica, ID za DDV SI45785414 (v nadaljevanju podjetje).

Splošni pogoji določajo obveznosti in delovanje portala 300dpi ter obveznosti in pravice naročnika izbranih storitev in izdelkov naročenih preko spletne strani portala 300dpi. Med podjetjem 300dpi in naročnikom ob potrditvi naročila in skupaj z veljavnimi splošnimi pogoji je sklenjen dogovor, ki velja kot pogodba o sodelovanju in jo morata obe stranki spoštovati.

 

Naročnik je lahko poslovni uporabnik (podjetje) ali končni kupec (fizična oseba). V splošnih pravilih so navedene določene ključne obveznosti, ki jih morata za nemoteno izvedbo storitev in izdelave izdelka zagotoviti ob oddaji naročila, da se lahko zagotovi kakovostno in nemoteno izvedbo naročila in izdelka.

 1. PONUDBA NA PORTALU 300dpi


Ponudba na spletnem portalu 300dpi zaobjema širok izbor tiskovin in dotiskanih izdelkov, ki se pretežno uporabljajo za promocijo, kampanje, označevanje, obveščanje in predstavitev. Vsi izdelki imajo pripisano izračunano ceno, ki je odvisna od tipa izdelka, velikosti in obsega izdelka ter količine. Vedno je prikazana in izračunana cena prikazana glede na izbrane in vnesene karakteristike naročnika. Cene so v EUR in ne vključujejo DDV. DDV se izračuna pred končno potrditvijo v košarici in na blagajni.

 

 1. NAROČILO

Naročnik odda naročilo prek spletnega portala za naročanje tiskovin, izdelkov in storitev www.300dpi.com. Naročila sprejemamo tudi po elektronski pošti. Z oddajo naročila na portalu 300dpi ali po e-pošti naročnik potrjuje, da je vedno seznanjen s pogoji poslovanja podjetja 300 dpi d.o.o. in jih v celoti sprejema, ter se obvezuje, da bo izvedel plačilo in svoje obveznosti poravnal v roku in skladno s pogoji.

Dogovor o sodelovanju med podjetjem 300dpi in naročnikom je sklenjen v trenutku, ko naročnik odda naročilo preko portala 300dpi ali preko e-pošte in mu podjetje 300dpi pošlje potrditveno elektronsko sporočilo, ki se hrani v arhivu. Potrditveno elektronsko sporočilo je zavezujoča ponudba. S tem se potrdijo in določijo vse cene, izdelki, obseg naročila in pogoji sodelovanja. Kasnejše spremembe naročila so možne le ob potrditvi pogodbenih strank in z dogovorom.

 

 1. NAČINI PLAČILA

300dpi omogoča več različnih načinov plačila. Naročnik sam izbere način in pogoje sodelovanja:

 • Plačilo po predračunu – naročnik bo po elektronski pošti prejel predračun z vsemi podatki za uspešno izvedbo plačila. Postopek izvedbe izdelka ali tiskovine steče, ko prejmemo plačilo predračuna na naš račun.
 • Direktna bremenitev vašega TRR – varen sistem direktne bremenitve transakcijskega računa (SEPA) naročnika zagotavlja ponudnik Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd.). Postopek izvedbe tiskovine ali izdelka steče takoj po uspešno izvedenm plačilu.
 • Plačilo s kartico – varen sistem plačil s kreditnimi in debetnimi karticami na portalu 300dpi zagotavlja ponudnik Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd.). 300 dpi d.o.o. ne hrani podatkov o plačilnih karticah, ki omogočajo plačilo, ampak so podatki naročnikov varno shranjeni pri ponudniku Stripe. Postopek izvedbe tiskovine ali izdelka steče takoj po uspešno izvedenem plačilu.
 • Plačilo prek plačilnega sistema Paypal – preusmerjeni boste na portal ponudnika Paypal, kjer lahko izvedete varno plačilo. Postopek izvedbe tiskovine ali izdelka steče takoj po uspešno izvedenem plačilu.
 • Plačilo po valuti – to možnost omogočamo izbranim naročnikom, ki s 300 dpi d.o.o. sklenejo pogodbo, v kateri je opredeljen rok plačila. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti.
 • Plačilo s kuponom / kodo za popust – če želite uveljaviti kupon s popustom, morate kodo kupona pred izvedbo plačila vnesti na portalu 300dpi ali kupon posredovati po elektronski pošti.

 

 1. PRIPRAVA DATOTEKE ZA TISK

 

Naročnik mora za pravočasno izvedbo naročila v skladu s terminom dobave, ki ga je sprejel na portalu 300dpi, pravočasno dostaviti datoteko za tisk. Rok za dostavo datoteke za tisk je naveden v elektronskem sporočilu, ki ga naročnik prejme ob potrditvi naročila.

Datoteko za tisk lahko naročnik naloži na portalu 300dpi v razdelku »Moj račun« ali pošlje po elektronski pošti.

 

Najprimernejši format datoteke za tisk je shranjen v .PDF (standard X3 format).

Sprejemamo tudi datoteke v grafičnih formatih, in sicer:  AI, EPS, INDD, TIFF, CDR. (pri datotekah v grafičnih formatih morajo biti besedila zaradi varnosti označene v krivuljah ali v standardnih sistemskih fontih. V nasprotnem primeru obstaja možnost, da se ob obdelavi datoteke font samodejno spremeni in končni izdelek ni v skladu z želeno podobo!)

 

Pri pripravi datoteke morajo biti nujno dodane oznake za porezavo in razrez. Grafike v živi rob morajo biti nujno z dodatkom za porezavo na vsaki strani in vsebovati vsaj 3 mm dodatka.

 

Vse slike morajo biti shranjene v CMYK barvnem okolju. Posebne barve, npr. Pantone ali parcialni UV lak morajo biti posebej označene in poimenovane.

 

Priporočljiva resolucija za pripravo slikovnega materiala in grafik je optimalno 300 dpi pri velikosti 1:1. Za velikoformatne tiskovine pa je priporočljivo 120 dpi ali več. Grafika in logotipi so lahko tudi v vektorski obliki.

 

Velikost črk in besedila naj ne bi bil manjši od velikosti 6pt. Postavitev besedila in pomembnih informaciji postavite najmanj 3 mm od roba, ki je predviden za razrez, izrez ali biganje tiskovine. 

 

Vsako neupoštevanje navodil za ustrezno pripravo tiskovine lahko povzroči tehnično slabši in ne kakovostni izdelek, za katerega 300dpi ne sprejema odgovornosti. Ker si želimo izdelave samo kakovostnih izdelkov za naročnike in v kolikor opazimo tehnično napako, vas o tem obvestimo, vendar s tem nastanejo dodatni stroški, ki jih je naročnik primoran poravnati, če potrdi, da se napako odpravi in izdela novo pripravo.

 

 1. OBLIKOVANJE ALI PRIPRAVA DATOTEKE PRI 300DPI

 

Oblikovanje in pripravo datoteke za tisk lahko ob predhodno najavljenem dogovoru oblikujemo in pripravimo za tisk tudi pri 300dpi. V tem primeru nam pošljete ali naložite na portal 300dpi izvorne datoteke, ki jih imate, in podate navodila za pripravo na elektronsko pošto. Storitev oblikovanja se obračuna dodatno in vas o strošku oblikovanja pred začetkom del tudi obvestimo. Naročnik vedno predlagani strošek potrdi, ko se z njim strinja in odloči in je del dodatne ponudbe, ki se prišteje k naročilu tiskovine.

 

 1. POSREDOVANJE DATOTEK ZA TISK

 

Ob vsakem naročilu na spletni strani 300dpi je potrebno s strani naročnika zagotoviti ustrezno pripravljeno datoteko za tisk, običajno shranjeno in pripravljeno v .PDF formatu.

Naročnik ima več možnosti za posredovanje datoteke.

 1. Datoteko za tisk lahko naročnik naloži na portalu 300dpi v razdelku »Moj račun«. Do mesta lahko naročnik dostopa s prijavo v portal 300dpi in v razdelki »Moj račun« naloži datoteko. Do mesta lahko tudi dostopa preko povezave na potrditvenem elektronskem sporočilu. Omejitev velikosti datoteke preko sistema je do 100Mb.
 2. Datoteko za tisk lahko naročnik pošlje preko elektronske pošte info@300dpi.com. Omejitev velikosti datoteke preko elektronske pošte je do 15Mb.
 3. Datoteko za tisk lahko naročnik naloži preko brezplačnega spletnega ponudnika za deljenje datotek https://wetransfer.com/ . Ko je datoteka naložena, naročnik preko elektronske pošte pošlje povezavo, kjer lahko prevzamemo datoteko za tisk. Omejitev velikosti datoteke preko ponudnika wetransfer je do 2Gb.
 4. Datoteko za tisk lahko naročnik shrani na svojem FTP strežniku in nam pošlje povezavo in omogoči dostop za prevzem datoteke. Če je potrebno, naročnik posreduje ovezavo in uporabniško ime ali geslo preko elektronske pošte.

 

 1. PREDOGLED IN POTRDITEV TISKA Z VZORČNIM ODTISOM

 

Vsa naročila vključujejo brezplačen osnovni pregled tiskovine s strani 300dpi. Osnovni pregled vključuje pregled datoteke, ustreznost formata, ki je bil s strani naročnika naročen, ustreznost števila strani v primerjavi z naročilom, pripravo v CMYK barvnem okolju. Osnovni pregled ne odkriva napak, ki jih je naročnik shranil in posredoval v datoteki za tisk s področja ustreznosti besedil, naslovov, kontaktnih podatkov, ustreznosti slikovnih in grafičnih elementov, ustreznost barv in pravilne priprave ter resolucije slikovnega materiala. Naročnik ima vedno možnost dodatno naročiti vzorčni odtis in končno potrditev naročila izvede šele po prejemu vzorčnega odtisa. Izdelavo in pošiljanje vzorčne tiskovine ali testnega odtisa se zaračuna dodatno po ceniku portala 300dpi in se zaračuna tudi v primeru, da naročnik odstopi od naročila. Če naročnik naroči vzorčni odtis in spremembe v datoteki za tisk, se izvedbeni roki spremenijo in se pripravi pisni dogovor za nove izvedbene roke in dostave, ki pa so odvisni od časa, ki ga naročnik potrebuje za potrditev vzorčnega odtisa. V primeru, ko naročnik ne zahteva vzorčnega odtisa in ni bil naročen, 300dpi ne odgovarja in naročnik nima možnosti reklamacije na odstopanja barv, velikost tiska, velikost besedila in drugih napak v tisku, ki so posledica neustrezne priprave datoteke za tisk. Barve na ekranu in velikost elementov niso primerljive z dejanskim odtisom na medij. Potrditev vzorčnega odtisa naročnik izvede preko elektronske pošte.

 

 1. NAKNADNE SPREMEMBE NAROČILA

 

Spremembe naročila so možne. Spremembe so veljavne samo s strinjanjem obeh pogodbenih strank. V primeru naknadnih sprememb s strani naročnika, portal 300dpi lahko ne zagotavlja izvedbe dogovorjene v prvotnem roku, ampak se z naročnikom dogovorimo za nov primeren in sprejemljiv rok izvedbe. V primeru, ko je potreben popravek ali sprememba v datoteki in za naročnika to opravi 300dpi, se storitev zaračuna naročniku po veljavnem ceniku in ponudbi. Če naročnik ne zagotovi pravočasnega posredovanja datoteke za tisk ali zamuja s potrditvijo tiskanih vzorcev ali popravkov, in bi bil s tem rok izvedbe neizvedljiv do trenutka, ko naročnik potrebuje tiskovino in izdelke, ter posledično naročnik odstopi od naročila, je portal 300dpi opravičen do povračila stroškov, ki so nastali do trenutka odpovedi. Ostala razlika že plačanega naročila se vrne naročniku.

Pogodbeni dogovor ali sprememba med strankama velja v primeru, ko je dogovor pisno zabeležen preko elektronske pošte ali portala 300dpi. Za ustno ali telefonsko sporočene spremembe s strani naročnika portal 300dpi ne prevzema odgovornosti za pravilno izvedbo.

 

 1. TERMIN ZA DOBAVO

Naročnik ob izbiri na portalu 300dpi sam določi želen termin dobave. Optimalen rok dobave in najnižja cena je 8 delovnih dni od potrditve naročila in prejetega plačila. Možni so krajši dobavni roki, ki jih naročnik lahko ob izbiri izdelka določi in potrdi. Portal 300dpi samostojno izračuna datum dobave glede na uro v dnevu, ko se naročilo izvaja, glede na potrditev plačila ter glede na praznike in delovne dni.

Za hitra naročila 1 dan, je potrebno naročilo oddati in plačati do 10.00 ure delovnega dne. Po tem času, se datum dobave ponovno izračuna na kasnejši termin za dobavo. Termin za dobavo začne teči od trenutka, ko je oddano naročilo, prejeto plačilo in so izpolnjene vse zahtevane lastnosti priprave datotek za kakovostno izvedbo. Potrjevanje testnih vzorcev, sporočanje popravkov, zamik pri posredovanju datotek s strani naročnika ali morebitnih novih ali nepopolnih datotek se ne šteje v termin za dobavo in posledično lahko povzroči zamik termina za dobavo. Naročnik ima možnost, da sporoči svoj želen datum in 300dpi se lahko uskladi in naročniku omogoči izvedbo po dogovoru. Dogovor mora biti pisno zabeležen na elektronskem sporočilu.

 

 1. DOSTAVA IN OSEBNI PREVZEM

Dostava je za naročnika BREZPLAČNA.

Portal 300dpi v dogovoru s pogodbenimi dostavnimi podjetji dostavlja na celotnem območju Republike Slovenije.

Naročnik lahko ob naročilu določi naslov za dostavo, ki se razlikuje od naslova sedeža podjetja ali domačega naslova naročnika. V primeru, ko je izbran drug naslov za dostavo in je paket prevzela tretja oseba v imenu naročnika, je še vedno po sklenjenem dogovoru o sodelovanju naročnik odgovoren za plačilo obveznosti naročila. Portal 300dpi za prevzeto blago s strani tretje osebe, nadaljnje shranjevanje, rokovanje in prelaganje tiskovin, ne prevzema odgovornosti, če se tiskovine med tem poškodujejo. Naročnik je še vedno dolžan poravnati obveznosti in ni opravičen do povračila stroškov ali uveljavljanja reklamacije.

Naročnik ima 8 dni časa za prevzem odposlanega naročila, ki je v dostavi. Po 8 dneh se vrne na sedež 300dpi in naročnik ima možnost prevzeti blago na sedežu podjetja 300dpi ali na lastne stroške organizirati ponovno dostavo. Če naročnik tiskovin ne prevzame v 30 dneh od prvega sporočila o dostavi, gredo tiskovine v ekološko uničenje in naročnik ni opravičen do vračila kupnine. Portal 300dpi lahko v dogovoru z naročnikom izvede tudi delno dobavo tiskovin in naročenih izdelkov.

Naročnik lahko izdelano naročilo ob predhodni najavi in dogovoru prevzame tudi osebno na prevzemnem mestu podjetja 300dpi d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Cena naročila se ob tem ne spremeni in ostaja enaka kot ob sklenitvi naročila.

 

 1. ZAMUDE PRI DOSTAVI

 

V podjetju 300dpi je ključno vodilo in merilo za kakovost, pravočasna in kakovostna izdelava.

Za izvajanje teh ciljev si prizadevamo za vsak projekt. Veliko nam pomeni, da posebne in res pomembne termine za dostavo sporočite in uskladite z nami, da posvetimo dodatno pozornost pri pravočasni izvedbi. Naročnik sprejema manjše prekoračitve dogovorjenih rokov dobave, ne da bi bil upravičen do pravice do odstopa od pogodbenega sodelovanja ali odškodninskega zahtevka. Možni razlogi za zamudo so običajno le v primeru višje sile ali drugih nepredvidljivih, izrednih in nehotenih okoliščin (stavke, blokade, pomanjkanje prevoznih sredstev, uradni posegi, težave z oskrbo z energijo itd.) – tudi če se le-te pojavijo pri podizvajalcih ali dostavnih službah. Če zamuda pri izvedbi traja dlje kot 14 dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Podjetje 300dpi si prizadeva, da vse morebitne zamude pri dostavi reagira nemudoma in najde rešitev za nadomestni termin za dostavo ali se dogovori z naročnikom za ugodno rešitev nastalega dogodka. Cilj nam vsem je, da naročnik prejme tiskovine pravočasno, ko jih potrebuje.

 

 1. SPLETNA CENA IN OBRAČUN STROŠKOV

 

Cene NE vsebujejo 22% DDV-ja, kar je izrecno označeno ob ceni. DDV se vedno prišteje in prikaže v košarici in na blagajni, kjer je jasno izračunan DDV in končno plačilo.

 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Kljub izjemnemu trudu, da zagotovimo najbolj osvežene in točne podatke ter kompleksne izračune, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. Čeprav redko, se lahko zgodi, da se cena tiskovine spremeni med obdelavo naročila in izvedbo, takrat bo naročniku portal 300dpi omogočil odstop od pogodbe naročila in vrnil celotno že plačano kupnino, če se naročnik s predlagano spremembo ali povečanjem cene ne bi strinjal.

 

Akcije, popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo. Popust pri posameznem artiklu in promocijska koda se seštevata.

 

Po potrditvi naročila s strani naročnika se lahko dodatno zaračunavajo dodatne storitve, ki so potrebne za kakovostno izvedbo naročila. Običajno so to stroški, ki nastanejo zaradi pošiljanja vzorčnih odtisov, popravkov v datoteki za tisk, čakanja odobritve naročnika na stroju, ipd. O vseh dodatnih stroških in potrebnih delih, je naročnik predhodno obveščen ustno in pisno, in je potrebna odobritev za izvedbo. Če naročnik enostransko prekine dogovor in odpove naročilo, kadarkoli v procesu, se obračuna nastale stroške do trenutka, ko je bila prekinitev sporočena, in naročnik jih je dolžan poravnati. Preostanek že plačanih sredstev se naročniku vrne na račun.

 

 1. PREKLIC IN ODSTOP OD NAROČILA

 

Ponudbe na spletni strani in cene so ne zavezujoče. Naročnik s potrditvijo naročila in strinjanjem s splošnimi pogoji sklene zavezujočo pogodbeno sodelovanje s portalom 300dpi. Naročnik lahko odstopi od sklenjenega dogovora v vsakem trenutku v procesu izdelave naročila. S tem pa je dolžan poravnati vse stroške, ki so nastali do trenutka, ko je bila odpoved pisno sporočena. Portal 300dpi naročniku vrne preostanek že plačane kupnine, od katere se odšteje stroške, ki so nastali do odpovedi.
Naročnik, nima pravice do enostranskega odstopa od pogodbe brez stroškov. Razlog je v sklenjeni pogodbi na daljavo in ker gre za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno samo njegovim osebnim potrebam (2. točka 5. odstavka 43.č člena ZVPot).

 

 1. JAMSTVO ZA STVARNE NAPAKE

 

Vsak, ki naroči na 300dpi, mora dobiti, kar je naročil in kar se lahko natisne s prejetimi datotekami in pripravami. Če so na tiskovini, ki jo prejmete, prisotne stvarne napake, imate vso možnost in pravico zahtevati:

 • da napako odpravimo
 • da vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • da tiskovino z napako natisnemo na novo ali
 • vrnemo v celoti plačano kupnino.

Za stvarne napake na tiskovini lahko štejemo:

 • poškodovane ali zmočene tiskovine
 • umazane tiskovine
 • nedelujoče (npr. stojala, roll up …)
 • napačen format od naročenega

Morebitne reklamacije se upoštevajo v zakonskem roku in se rešujejo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in/ali Obligacijskim zakonikom (OZ).

 

 1. ODGOVORNOST PORTALA 300DPI

 

Podjetje 300dpi z skrbi za ažurnost in točnost podatkov na spletni strani. Tiskani izdelki so izdelani z novejšo tehnologijo tiska in so narejeni s preverjeno tehniko, mediji in barvami, ter znanimi postopki izdelave in z veliko izkušenj. Kljub vsem prizadevanjem za dobro sodelovanje, v primeru, da po naši odgovornosti in namerni krivdi pride do škode, napake krijemo do vrednosti naročila. Izgub, ki bi jih naročnik potencialno utrpel zaradi nedobave tiskovine, podjetje 300dpi ne krije.

 

 1. GARANCIJA NA TISK IN IZDELEK

 

Podjetje 300dpi poskrbi za kakovostno izvedbo tiskovin in izdelkov. V tisku lahko zaradi medija in tehnike tiska prihaja do odstopanja barv. Odstopanja barv med različnimi tehnikami tiska in med primerjavo na ekranih ni mogoče izključiti in niso napaka, ki upravičuje garancijo. Naročnik ima vedno možnost, da se zavaruje in naroči vzorčni odtis, katerega izdelava se zaračuna po veljavnem ceniku. Podjetje 300dpi nikdar ni odgovorno za natisnjene tiskarske vsebinskih napak, pomanjkljivosti, ki so bile skrite že v datoteki za tisk in so bile del oblikovanja.

V podjetju si prizadevamo ohranjati kakovost in spremljati potek izdelave naročila od začetka do oddaje in nadzorujemo vse faze izdelave. Kjer se pojavijo očitna odstopanja od razumne izvedbe, obvestimo naročnika.

 

 1. ARHIVIRANJE DATOTEK

 

Portal 300dpi ne arhivira datotek za tisk, ki so bile uporabljene ob naročilu. To je možno le v dogovoru z naročnikom in potrditvijo stroška, ki zaradi hrambe nastane in je del obveznosti s strani naročnika.

 

 1. LASTNIŠTVO IN AVTORSKE PRAVICE

 

Vzorci in idejne zasnove, narejene s strani podjetja 300dpi, so v lasti podjetja, do trenutka, ko naročnik poravna vse obveznosti za dogovorjen projekt. Naročnik, ki je naročil tisk tiskovin, je odgovoren in mora poskrbeti, da ima vsa potrebna dovoljenja za informacije na tiskovini, vključno z avtorskimi pravicami za vsebino, ki je na voljo v tisku. Portal 300dpi ni dolžan preverjati, ali ima naročnik pravice za uporabo vsebine, ki je predmet naročila. Naročnik zagotavlja, da ima pravice do uporabe, posredovanja, reprodukcije, urejanja in distribucije predlogov in materialov, ki jih je priskrbel, in da z izvedbo naročila s strani portala 300dpi ne krši nobenih avtorskih ali drugih pravic. Če se izkaže, da so avtorske pravice kršene in tretje osebe ali pravni subjekti vložijo zahtevke proti podjetju 300dpi, se vsi nastali stroški obračunajo naročniku, ki je naročil  naročilo. Podjetje 300dpi lahko brez izrecne prepovedi naročnika označi izdelek ali paket v svoji grafični podobi.

 

 1. VAROVANJE PODATKOV

 

Na portalu 300dpi, se zavezujemo k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov in se zavezujemo, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Uporabili jih bomo interno za obveščanje o posebnih akcijah, novostih in ugodnostih … Naročnik se obvezuje, da so vneseni podatki resnični in pravi, ter da sporoči vse spremembe, ki med izvajanjem naročila nastanejo. Naročnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil s strani portala 300dpi, ki niso vezana neposredno na komunikacijo za izvedbo pogodbenega naročila in so promocijske narave.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

300dpi spoštuje veljavne zakone in načelo dobrega gospodarja z velikim prizadevanjem, da sistem spletnega naročanja deluje najbolje in da so procesi izdelave optimizirani. V primeru, da naročnik naleti na težavo, ima možnost to pisno sporočiti na kontaktne naslove ali poklicati 01 77 77 710. Osnova za pritožbo je le pisna oblika pritožbe. Cilj portala 300dpi je, da se spori rešijo sporazumno, z mediacijo in razumno v duhu dolgoročnega sodelovanja.

Če morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cenika in vsebine spletne strani brez predhodne objave.

 

POGOJI POSAMEZNIH PROMOCIJSKIH AKCIJ:

 • Akcija "Brezplačno oblikovanje v vrednosti 100 EUR"
  300dpi v času od 15.03.2021 in do 15.05.2021 zagotavlja brezplačno grafično DTP oblikovanje v višini 3 ur oblikovanja (protivrednost 100 EUR). Akcija velja za vsa oddana in plačana naročila na 300dpi kar pomeni, da bo 300dpi izvedbeno oblikoval tiskovino ali več tiskovin vsakega naročila v tem obdobju, če bo željo po oblikovanju izrazil naročnik. 300dpi si privzema pravico, da več manjših naročil, ki so bila oddana s strani istega naročnika v krajšem časovnem obdobju, združi v eno in zagotovi grafično DTP oblikovanje v količini 3 ur in ne npr. večkrat po 3 ure. Prav tako si 300dpi pridržuje pravico, da naročilo izvedbenega DTP oblikovanja zavrne.

 

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 15.3.2021 do preklica.

Na vrh